Akademik Danışmanlık Nedir?

Akademik Danışmanlık Nedir?

Akademik Danışmanlık
Teknoloji ve bilimin gelişmesiyle bilgiye duyulan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Bununla beraber de bireyler bilgiye ulaşmanın en kolay yolunu aramaya başlamıştır. İşte tam burada akademik danışmanlık dediğimiz terim devreye girmektedir. Akademik danışmanlık öğrenci olsun veya olmasın bilgiye ihtiyaç duyan her bireye katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Akademik danışmanlar, danışanlarının ihtiyaç duyduğu alanlarla ilgili profesyonel yardımda bulunmaktadır. Akademik danışmanlık sayesinde ihtiyaç duyulan bilgi organize edilir ve araştırmalarda kullanılacak yöntemler profesyonelce danışana sunulur. Çağımızda her öğrenci için akademik danışman adeta bir ihtiyaç halini almıştır. Danışanlarının öğrenim hayatıyla ilgili önemli kararlar almalarına etki edecekleri için akademik danışmanların alanında uzman, güncel gelişmeleri takip eden ve yeniliğe açık bireylerden oluşması gerekmektedir. Aksi takdirde bireylerin ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kalacak ve gerekli faydayı sağlayamayacaktır. Her akademik danışman danışanı için bir akademik plan oluşturur ve bunun üzerinden yol alır. Bu…
Read More
Mükemmel Tez

Mükemmel Tez

Tez
  MÜKEMMEL TEZ MÜMKÜN MÜDÜR?   Bir bilimsel iddia desteklenmek için bir takım bilimsel çalışmalara ihtiyaç duyar. Bulunduğunuz iddia literatürde çoğunlukla hipotez olarak isimlendirilir. Hipoteziniz işe başlama noktalarınızdandır. Bundan sonra bu hipotezi belirli süreçlere sokar ve sınarsınız. Tüm bu çalışmaların raporlanmış haline de tez denilir. Günümüzde tüm üniversiteler bitime projesi olarak alan ile ilgili bu tip çalışmalar beklemektedirler. Bu çalışmaları yürütmek oldukça meşakkatli ve zor bir süreçtir. Mükemmel tez mümkün müdür? Tez yazma sürecine bakıldığında bir dizi problem ile karşılaşırız. Düşüncenin açık bir biçimde savunulması, bununla beraber bir takım bilimsel kriterlere göre dizayn edilmesi ve raporlanması her biri kendi içinde bir süreç olan bir sisteme dönüşmektedir. Bu sistemin yalnızca işlemesi değil iyi bir biçimde işlemesi gerekmektedir. Bizim bu yazı da mükemmel tezden kastımız bu sistemin sağlam bir biçimde işlemesidir ve…
Read More

Tez Yazımının Süreçleri

Tez
Akademik tezler belirli başlı bir takım komplike süreçlerden sonra yazılabilen bilimsel içerikli metinlerdir. Bu aşamalardan birincisi ve çalışmanın güzergahını belirleyecek aşaması konunun belirlenmesi aşamasıdır. Konu Belirleme: Bir tezin üretilmesinde en can alıcı noktalardan birisi tezin konusunu belirlemektir. Konunun belirlenmesi tezin dayanacağı metodik ve teknik alt yapıya da bir yön çizecektir. Örneğin tarihsel içerikli bir konu başlığı ile tematik bir metodoloji kurulması sıkça yapılan hatalardandır. Bu tip hataların ise geri döndürülmesi ve revize aşaması oldukça zor ve sıkıntılı olduğundan konu belirleme danışmanlığın belki de en çok ihtiyaç duyulan aşamalarındandır. Konuyu belirlerken bir literatür taramasının da gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Böylece aynı konunun tekrarı önlenmiş olacaktır. Tez yazımında konu belirlendikten sonra kaynakların tasnifi aşaması gelmektedir. Bu aşamanın bir başka isimlendirilmesi de kaynak taramasıdır. Kaynakların Taranması: Bilim yığılgan bir olgudur ve gücünü konuya ilişkin yapılan…
Read More