BİZ KİMİZ?

Home / BİZ KİMİZ?

 

tematik-foto2

Akademik Danışmanlık olarak tanımlanan sektör, köklerini ABD ve Avrupa gibi görece daha gelişmiş ülkelerden alan, Türkiye’de son yıllarda gelişen genç bir sektördür. Bu nedenle sektör kendi bünyesinde belli başlı açıkları da barındırmaktadır. Bu açıklardan en belirgini ise işi bilmeyen belirli şahıs ve kurumların maceraya atılarak işin üretimine soyunmaları, günün sonunda öğrencileri mağdur etmeleri ve konuya ilişkin haklı bir güvensizlik ortamının doğmasıdır. Bu güvensizliğin yoruma dayalı belli başlı söylemlerle değil bilgi ile giderilebileceğini düşünerek kampüs ekibini kurmuş bulunmaktayız.

Akademik metin üretme; odağa bir hipotezi alarak tüm bir çerçeveyi bu odağa göre örme işlemidir. Akademik metnin bütünsel bir biçimde birbirine eklemlenebilmesi ve parçaların birbirleriyle bilimsel bir ahenk içerisinde seyretmesi gerekmektedir. Bununla birlikte hiçbir parça bu odaktan bağımsız hareket etmemeli, eklenti oluşturmamalıdır. Tüm bu zorluklara ek olarak her üniversitenin kendi tez yazım kılavuzuna uygun bir biçimde tezin oluşturulması şartını koşması akademik metin üretecek yazarların çok iyi derecede Word, Excel ve SPSS bilgisine sahip olmalarını kaçınılmaz kılmaktadır. İşte tüm bu zorluklardan ötürü diyebiliriz ki; her yazı yazanın akademik metin yazarlığı yapması mümkün değildir. Fakat maalesef sektörde böyle bir algı vardır.

Bizler kampüs ekibi olarak odağa, işi ehlinin yapması anlayışını alıyor ve bu odağın çerçevesine ise zamanında ve etkili çözümler üretme modüllerini eklemliyoruz. Sözgelimi; kampüs ekibi mantalitesi ile bir hipotezdir.

‘’Gelin, sizinle bir bilimsel araştırma yapalım…’’