Akademik Danışmanlık Nedir?

Akademik Danışmanlık Nedir?

Akademik Danışmanlık
Teknoloji ve bilimin gelişmesiyle bilgiye duyulan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Bununla beraber de bireyler bilgiye ulaşmanın en kolay yolunu aramaya başlamıştır. İşte tam burada akademik danışmanlık dediğimiz terim devreye girmektedir. Akademik danışmanlık öğrenci olsun veya olmasın bilgiye ihtiyaç duyan her bireye katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Akademik danışmanlar, danışanlarının ihtiyaç duyduğu alanlarla ilgili profesyonel yardımda bulunmaktadır. Akademik danışmanlık sayesinde ihtiyaç duyulan bilgi organize edilir ve araştırmalarda kullanılacak yöntemler profesyonelce danışana sunulur. Çağımızda her öğrenci için akademik danışman adeta bir ihtiyaç halini almıştır. Danışanlarının öğrenim hayatıyla ilgili önemli kararlar almalarına etki edecekleri için akademik danışmanların alanında uzman, güncel gelişmeleri takip eden ve yeniliğe açık bireylerden oluşması gerekmektedir. Aksi takdirde bireylerin ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kalacak ve gerekli faydayı sağlayamayacaktır. Her akademik danışman danışanı için bir akademik plan oluşturur ve bunun üzerinden yol alır. Bu…
Read More