Revize Aşaması

Öğrencinin akademisyenlerden redaksiyon ve içerik anlamıyla istediği değişiklik aşamalarıdır. Her öğrencinin revize hakkı vardır. Çalışmanın istenildiği takdirde gerek içeriksel gerek biçimsel anlamıyla revize hakkı bulunmaktadır.