KULLANILABİLECEK TEKNİKLER

teknik

 

Tez yazmanın kendine has belirli normları vardır. Akademik içerikli bir tez oluşturmak istiyorsanız bu normlara uymak durumundasınızdır. Araştırma konusunun belirlenmesinden sonuç ve bulguların işlenmesine değin bir dizi süreç ve aşamayı takip etmelisiniz.

Tüm bunlarla birlikte bir tezin iskelet sistemi o araştırmanın metodolojik alt yapısıdır. Doğru kurgulanmış bir tez ve proje metodolojisi olmadan doğru çıktıların alınması mümkün değildir. Bilimsel içerikli tezler belirli yöntem ve tekniklerden yararlanır. Bu teknikler konunun temasına göre belirlenmelidir. Örneğin tarihsel tabanlı bir çalışma konusu temasal tekniklerle analiz edilmesi mümkün değildir.

Kampüs ekibi olarak belirlenen tez konusunun yapısına göre teknikler belirliyor ve bu tekniklerin seçimin de sizin de insiyatif göstermenize imkan tanıyoruz.