Literatür Taraması

literatur

Akademik tabanlı bir tez kaleme alınmadan önce belirlenen konuyla ilgili yazılmış makale, tez ve projeleri taramak gerekmektedir. Literatür taramasının ana amacı tezin konusuna ilişkin gerekli kaynakların sınıflandırılması ve analiz edilmesidir. İyi bir literatür taraması sağlam bir teze sebebiyet verecektir. Literatür taraması yapmanın bir diğer amacı istemeden de olsa önceden gerçekleştirilmiş tezleri tekrar etmemektir. Önceden gerçekleştirilmiş çalışmaları taramak tezin sınırlarını ve kısıtlılıklarını belirlemek açısından da etkilidir.

Literatür taranırken Google’ın sunduğu akademik tarama hizmeti Google Scholar başta olmak üzere üniversitelerin açık arşivleri/kütüphaneleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında, başbakanlık arşivleri ve daha bir çok yerli yabancı kaynak arşivleri araştırılarak akademik yayınlar kolaylıkla taranabilmektedir