Odak Grup Görüşmesi

odak-grup

Odak Grup Görüşmesi Nedir?

Önceden belirlenmiş bir konuya ilişkin seçilmiş katılımcıların fikirlerini belirlemek için gerçekleştirilen özel bir görüşme tekniğine denilir. Odak grup görüşmelerinin ideali 10-12 kişiden oluşur. Nitel bir araştırma tekniği olup derinlemesine bir yorumlama biçimidir. Tez yazımında çok sık karşılaşılan bir yöntem olmamasına karşın belirli spesifik konularda araştırma deseninin iyi bir biçimde kurulması açısından etkili bir teknik olarak değerlendirilebilir.