SPSS Veri Analizi

spss

 

SPSS(Statistical Package for the Social Sciences) bir sosyal istatistik programıdır. frekans ve değişkenlerin birbirlerini sınaması amacıyla kullanılan bir ara yüzdür. Çoğunlukla sosyalbilimsel çalışmalarda kullanılır ve çoğunlukla anket çalışmalarının analiz edilmesinde oldukça işlevseldir. Pazar araştırmalarından, eğitim araştırmalarına değin bir çok araştırmaya yardımcı olur. SPSS tez yazımında sıkça kullanılan bir programdır. Özellikle hipotezlere dayanan nicel sosyal bilimsel çalışmalar da sıklıkla kullanılır.

 

Kampüs ekibi olarak ister tezleriniz için isterse bir takım pazar araştırmalarınız için ihtiyacınız olan SPSS veri girişi ve veri analizi hizmetlerini karşılamaktayız.