Swot Analizi

swot

SWOT analizi bir çok farklı alanda tez üretiminde kullanılmaktadır.