YARARLANILABİLECEK ALANLAR

 

Kampüs ekibi alanında uzman bir dizi akademisyen ve eğitim bilimciden oluşmaktadır. Bu nedeniyle ekibimizin çok yönlü eğitim içeriği oluşturma kapasitesi mevcuttur. Hal böyle iken kampüs ekibinden danışmanlık hizmeti almak için bir dizi farklı alandan faydalanabilmektesiniz. Bu alanları kabaca sıralayacak olursak;

  • Yüksek Lisans Projeleri
  • Bitirme Projeleri
  • Bilimsel İçerikli Makale Üretimi
  • Sunum-Ödev Hazırlama
  • Çeviri Hizmetleri
  • Özel Ders
  • Tez Revize ve Redaksiyonu

Hizmet Talep Formu’nda bilgilerinizi işlerken faydalanmak istediğiniz alanı da girmelisiniz.