Lisans Tezi/Bitirme Projesi

universitede-bitirme-projesi-nedir_646x340

Bazı üniversiteler Lisans bitimi için ”bitirme projesi” ve ya ”lisans tezi” olarak isimlendirilen bir ödeve tabi tutulurlar ve bu ödev bir ders yerine geçer. Bitirme ödevinde lisans dönemi boyunca aldıkları bilgilerin etkin bir biçimde kullanılması öngörülür. Her ne kadar temelde lisans tezleri de yüksek lisans tezleri gibi bir takım aynı biçimsel ve içeriksel özelliklere sahip olsa da yüksek lisans tezinden farklılaşır. Yüksek lisans tezinde özgün konu ve içerik her anlamda ön plandadır.

Kampüs ekibi bitirme projelerinize danışmanlık hizmeti vermektedir. Sürecin başından sonuna değin sizlerin de verdikleri donelerle bitirme projesi hazırlanmaktadır. Böylece sürecin sonunda bitirme projesinin hazırlanışına dair bir eğitim paketi alınmış olunur.