Sunum ve Ödev

İster lise ister üniversite bazında olsun, yardım almak istediğiniz ödev, proje ve sunumlarınıza destekte bulunuyoruz. Yardım almak istediğiniz ödevinizin kalite ve içeriğini tanımlayan aşağıdaki formu dikkate alınız.

 

ÖDEV DOSYASI VE SUNUM DEĞERLENDİRME FORMU*

 

ÖDEVİN ADI:
BÖLÜM:
ÖDEVİ HAZIRLAYAN ÖĞRENCİLER (Öğrenci No ve Adı/Soyadı)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
ÖDEV DOSYASININ TESLİM TARİHİ:  ……. ./ …….. / …….
ÖDEV DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
BİLİMSEL İÇERİK 1 2 3 4 5
1.   Konunun tüm yönlerini kapsıyor mu?
2.   İçerik bilimsel hata ve bilgi hatası yapılmadan düzenlenmiş midir?
3.   Ödev başlığı ile sunum uyumlu mudur?
4.   İçerikte verilen bilgiler (istatistiki bilgi vb.) güncel midir?
GENEL HUSUSLAR 1 2 3 4 5
1. Ödev bilgisayar ortamında hazırlanmış mıdır? CD içersinde teslim edilmiş midir? CD’nin üzerine konunun ismi, sunuş yapanların isimleri ve tarih yazılarak sayfanın sonuna yapıştırılmış mıdır?
2.    Kullanılacak     tablolar,   şekiller,   grafikler   vb.          bilgisayar     ortamında oluşturulmuş mudur? Ya da teknik resim kurallarına göre hazırlanmış mıdır?
3. Ödev tek bir dosya halinde, 1 adet spiral ciltli veya sunum dosyası içerisinde Sunulmuş mudur? Ödev silinti ve kazıntılardan arınık mıdır?
4. Ödev öğretim elemanının belirleyeceği tarihte teslim edilmiş midir?

 

BİÇİM İLE İLGİLİ HUSUSLAR 1 2 3 4 5
1. Metin belirlenen yazım kurallarına göre uygulanmış mıdır?
2. Grafik, tablo ve şekiller belirlenen kurallara uygun mudur?
3. Ödev bölümleri belirlenen (Kapak, İçindekiler, Başlık, anahtar kelimeler ve özet, Genel Bilgiler Kaynaklar) kurallara uygun hazırlanmış mıdır?
4. Kaynaklar belirlenen biçim kurallarına göre gösterilmiş midir?
SUNUM İLE İLGİLİ HUSUSLAR 1 2 3 4 5
1. Sunum MS Power Point programı ile hazırlanmış mıdır?
2. Sunum planı yer almakta mıdır?
3. Tüm slaytlarda aynı yazı biçimi – (punto, yazı tipi vs. ) kullanılmış mıdır?
4. Her slaytta 6×6 kuralı uygulanmış mıdır?
5. Slaytlar numaralandırılmış mıdır?
6. Cümleler, anlamlı bir biçimde mümkün olduğunca kısa, anahtar sözcüklerden mi oluşmaktadır?
7. Grafikler basit ve anlaşılır mıdır?
8. Yazı tipi büyüklüğü başlıklar için 44 alt başlıklar veya alt başlık kullanılmıyorsa metin için 32, alt başlık kullanılıyorsa metin için 28 midir?
 

TOPLAM NOT