Tez ve Projelerin Revize Edilmesi

redaksiyon

 

Bilimsel bir fact olmamakla birlikte denilebilir ki her tez en az üç aşamadan geçmektedir. Bunlar hard-copy aşaması, özgün tez aşaması, revize aşamasıdır. Tüm bu süreçler içerisinde her ne kadar tezi başlatmak ve ilerletmek önemli ise tezi sonlandırmak da bir o kadar önemlidir. Tez yazımında tezin sonuçlandırılması revizeler güzergahında tezin yeniden yapılandırılması ile mümkündür.

Tez yazımında mükemmel tez bir çok zaman ilk denemede başarılabilen bir şey değildir. Tezi yazan kişi teze karşı bir körlük yaşar. Buna iş yaşantısında iş körlüğü de denilebilir. Bu körlüğün bir başka dış gözlemci ile giderilmesi gerekmektedir. Tez nihayete erdirildiğinde teze ilişkin bir dış gözlemci(bu çoğunlukla tez danışmanıdır) tarafından verilen doneler doğrultusunda tezin sonuçlandırılması son aşamayı alması gerekmektedir.

Siz her ne kadar tezinizin bittiğini düşünseniz de danışman tarafından verilen revize talebi tezin içeriği, biçimsel özellikleri ya da tematiğinde bir takım problemlerin olduğuna dair bir dikkat çekmedir. Bu aşamada farklı bir dış gözlemci olarak tezinizi incelemek ve gerekli tüm biçimsel, içeriksel ve tematik revizelerin gerçekleştirilmesi bizim vazifemizdir.

Teziniz bitirdiniz ve sonuçlandırılması için destek istiyorsanız kampüs ekibi ile iletişime geçiniz.