Yüksek Lisans Tezi

yuksek-lisans-tezi

Yüksek lisans tezleri günümüz modern akademi ortamında tüm kriterleriyle bir bilimsel çalışmanın dışavurumudur. Her ne kadar lisans tezi de bilimsel içerikli, kaynaklara dayalı bir düşünceyi merkeze alan bir çalışma biçimi olsa da bilimselliğin ve bilimin en ön planda olduğu minimum çalışma düzeyinin yüksek lisans olduğunu düşünüyoruz. Hal böyle iken yüksek lisans tezi yazmak içeriğinde bir çok zorluğu ve problemi barındırmaktadır. Yüksek lisans tezleri bir bilimsel düşünceyi savunur ve en başta kurulan hipotezlerin desteklenip desteklenmediğini ölçmeye çalışır. Bununla birlikte dökümante ederken bir takım tez yazım kılavuzlarına ve akademik parametrelere sadık olmak durumundasınızdır.

Günümüzde üniversiteler yüksek lisans tezlerini bir veri tabanlarında tutarlar. Bu veri tabanına giren bir tez akademik niteliğini kanıtlamış bir tezdir. Yüksek lisans tezinin bu veri tabanına girebilmesi için bir çok aşamadan geçmesi gerekmektedir. Bunlardan en önemlisi ise benzerlik testi denilen infial programından geçmesidir. Bir yüksek lisans tezi tezi yazanın kendi cümlelerine ve görüşlerine dayanmıyorsa kesinlikle dikkate almaya değmez bir niteliktedir. Fakat buradan yüksek lisans tezinin salt özgün bir metin olduğu çıkarılmamalıdır. Bununla beraber yüksek lisans tezi yazımı aşamasında bir çok bilimsel parametre dikkate alınmak ve kusursuz bir biçimde işlemek zorundadır.

Yüksek lisans dönemleri genellikle 2 yıllıktır fakat yüksek lisans tezinin yazılması 1 yıldır ve 2 döneme ayrılır. Bu iki dönem de teze ilişkin bir ilerleme talep edilir. Genellikle pratik konuları kapsar ve bilimsel yetkinliği ölçer.

Yüksek lisans tezlerinize alacağınız danışmanlık hizmetleri için sürecin uzun olduğunu göz önünde bulundurmalısınız. Bu nedenle alınan danışmanlık hizmeti yoğun olacaktır ve bu sürece çift taraflı bir katılımın esas olması gerekmektedir. Yani yüksek lisans tezinize ilişkin istediğiniz hizmeti satın almakla işi bitirmiş olmuyorsunuz. Kampüs ekibi tarafından verilen yüksek lisans tezi hizmetleri tüm sürecin şeffaflık içerisinde geçmesini ön görmektedir.