Sketchup

sketchup

 

Sketch, İngilizce’de “eskiz, kroki, taslak, kabataslak, taslak çizmek, kroki çizmek, eskiz çizmek” gibi anlamlara gelir.

SketchUp’ın arayüzü diğer çizim programları kadar karmaşık değildir; sade bile sayılabilir.

Colorado kökenli @Last Software tarafından 2001’de üretilmiştir.

14 Mart 2006 tarihinde Google tarafından satın alınmıştır. 2012 yılı Nisan ayında ise tekrar el değiştirmiş ve Trimble’nin bir parçası olmuştur.

Yazılımın bazı temel özellikleri şöyledir:

– El Çizimi Görünümü: Yüzey çizgilerinin uzatılması, titrekleştirilmesi gibi etkilerle çizime eskiz görüntüsü verilmesi.

– Diğer 3B Yazılımlarla Uyum: Şirket, yazılımın asıl olarak fikir geliştirme aşamasında kullanılmak üzere tasarlandığını her fırsatta belirtmektedir. Bu nedenle sunum çıktıları için daha “profesyonel” görsellere ihtiyaç duyan kullanıcılar için SketchUp’ın halihazırdaki çoğu 3B modelleme ve görselleştirme (rendering) yazılımlarıyla uyumlu olmasına çalışılmaktadır. Bunun için devamlı olarak yeni import/export eklentileri yayınlanmaktadır.