SPSS

 

spss

 

SPSS bilgisayar programı (İngilizce açılmıyla: Statistical Package for the Social Sciences), ilk sürümü 1968 yılında piyasaya verilmiş istatistiksel analize yönelik bir bilgisayar programıdır. Uzun bir dönem (1968 ile Mart 2009 arasinda) bu program SPSS Inc. adını taşıyan bir ABD asıllı şirket tarafından hazırlanıp sürüme sokulup satılmıştır. 2009’da bu şirket ve bu programın sahipliliği IBM şirketine satılmışdır. Bu tarihten sonra bir geçiş döneminde (Eylül 2009 ile Eylül 2010 döneminde) PASW Statistics adıyla (versiyon 17.0.3, 18.0, 19=8.0.1, 18.0.2 ve 18.0.3 için) anılıp Ağustos 2010 (versiyon 19.0)’dan itibaren resmen IBM SPSS Statistics olarak isimlendirilmeye başlanmıştır. Șu anda (Şubat 2014) en son versiyon IBM SPSS Statistics 22.0 olup bu versiyon Ağustos 2013’dan itibaren pazarlanmaya başlanmıştır.

SPSS özellikle “Sosyal Bilimler” dalında istatistiksel analiz için çok geniş olarak kullanılmaktadır. Pazar araştırmacıları, sağlık araştırmacıları, anket şirketleri, devlet kurumları, eğitim araştırmacıları, pazarlama kurumları, “veri madencileri” vb. tarafından da pratik olarak kullanılan bir istatistik yazılımıdır. Orijinal SPSS kullanma elkitabı, Nie, Bent ve Hull tarafından hazırlanmış olup 1970’de yayımlanmasından beridir, alelade sosyal bilimler araştırmacılarının ileri istatistik analizlerini nispeten kolayca kullanmalarını sağladığından dolayı “sosyoloji bilim dalinda en etkili kitap” olarak nitelendirilmiştir. [1]

SPSS programı baz kısmında istatistiksel analiz yanında “veri yönetimi (hal seçimi, yeniden dosya şekillendirme, türetilmiş veri yaratılması)” ve “veri dokümantasyonu (bir veri dosyasi içinde bir “meta-veri” sözlüğünün depolanmasiı)” işlemlerinin yapılması da bu yazılımın önemli niteliklerindendir.

SPSS baz kisminda veri operasyonlari ve istatsitiksel analizler için su isimleri tasiyan kisimlar bulunmaktadir:

Tanimlayici Istatistik: “Cross Tabulation (karsilikli tabulasyon )”; ‘”Frequencies frekanslar”; “Descriptives (tanimlayicilar)”; “Explore (arastirma)”; “Descriptive Ratio Istatistics (tanimlayicici oran istatistikleri)

Iki degiskenli istatistic: “Means (ortalamalar)”, “t-testi”, Varyans Analizi, Korelasyon (iki degiskenli, kisimsal, uzakliklar); parametrik olmayan sinamalar

Sayisal sonuclarin tahmin edilmesi: Dogrusal regresyon

Gruplari saptamak icin tahminler: Faktor analizi, kumelesme analizi (iki-basamakli, K-ortalamalar, hiyerarsik), Diskriminant analizi

Kullanımı grafiksel bir kullanıcı arayüzüne bağlı olup, açılır menüler yardımıyla kolaylaştırılmıştır. Ayrıca makro dilleri yardımıyla kullanıcı kendi amaçları doğrultusunda programı yönlendirebilmektedir.

SPSS programının Windows, Mac OS X ve Linux işletim sistemleri için farklı sürümleri mevcuttur. Windows sürümü daha sık güncellenmekte ve diğer versiyonlara göre daha fazla özellik içermektedir.