Word

 

indir

Tez üretmek için en ihtiyaç duyulan program Word’tür. Unutulmamalıdır ki; üniversiteler tez kabullerinde en önemli ağırlıklarından birisini de tezin şekilsel özelliklerine vermektedirler. Her üniversite kendi tez yazım kılavuzunu açıklar ve bu kılavuzlar iyi bir word bilgisini gerektirmektedir.