Tez Yazımının Süreçleri

tez-yazikm

Akademik tezler belirli başlı bir takım komplike süreçlerden sonra yazılabilen bilimsel içerikli metinlerdir. Bu aşamalardan birincisi ve çalışmanın güzergahını belirleyecek aşaması konunun belirlenmesi aşamasıdır.

Konu Belirleme: Bir tezin üretilmesinde en can alıcı noktalardan birisi tezin konusunu belirlemektir. Konunun belirlenmesi tezin dayanacağı metodik ve teknik alt yapıya da bir yön çizecektir. Örneğin tarihsel içerikli bir konu başlığı ile tematik bir metodoloji kurulması sıkça yapılan hatalardandır. Bu tip hataların ise geri döndürülmesi ve revize aşaması oldukça zor ve sıkıntılı olduğundan konu belirleme danışmanlığın belki de en çok ihtiyaç duyulan aşamalarındandır. Konuyu belirlerken bir literatür taramasının da gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Böylece aynı konunun tekrarı önlenmiş olacaktır.

Tez yazımında konu belirlendikten sonra kaynakların tasnifi aşaması gelmektedir. Bu aşamanın bir başka isimlendirilmesi de kaynak taramasıdır.

Kaynakların Taranması: Bilim yığılgan bir olgudur ve gücünü konuya ilişkin yapılan önceki çalışmalardan oluşan birikimden almaktadır. Bu nedenle bilimsel içerikli çalışmalar referanslar ile üretilir. Hiçbir kaynağa referans yapmamış bir bilimsel çalışmadan söz edilemeyecektir. Bu nedenle konu belirlendikten sonra konuya ilişkin kaynakların taranması gerekmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta; konuya uygun bir biçimde güncel ve etkili kaynakların belirlenmesidir. Böylece tezin dayandığı kaynakların tasnifi de ortaya çıkmış olacaktır.

Tezin Raporlanması: Taranan literatüre dayanarak tezin konusu ve amacına yönelik bir takım tartışmaların dökümante edilmesi aşamasıdır. Bu aşama tezin somutlaştırılması aşamasıdır. Bu aşamada Office programlarının etkili bir biçimde kullanılması gerekmektedir.  Bu aşama içerisinde her üniversitenin kendi yayınladığı tez yazım formatına uygun şekilsel düzenlemelerin yapılması gerekmektedir.

Revize Aşaması: Bu aşama tez yazımının bel kemiklerinden birisidir. Mükemmel tez ancak danışman veya hocanın verdiği direkfitler yörüngesindeki revizelerle gerçekleşebilecektir. İlk yazımda mükemmel teze ulaşmak her seferinde mümkün olmayacaktır. Bu nedenle tezinize ilişkin alacağınız danışmanlık hizmetinin kalitesi verilen servislerle kendini gösterecektir.